UWV leerwerkdag 2014
 

Home


Welkom op deze speciale website van de LeerWerkDag 2014!
Hier vindt u alle inhoudelijke en praktische informatie over het programma.


Het belooft een inspirerende dag te worden met boeiende lezingen, inspirerende workshops en een flitsend ronde tafelgesprek over de actualiteit van Leren en Werken. Ook passend entertainment ontbreekt niet.

Tussen de programma-onderdelen door is er volop gelegenheid om onderling te netwerken en om in gesprek te gaan met de zogeheten Matchpoints. Want ook voor ons als professionals geldt: een goede match is maakbaar!

Parallel aan de LeerWerkDag organiseert het ministerie van OCW op 17 november het side-event ”Taal in de Levensloop”.

Tot ziens op 17 november!

Marianne Zoetmulder,
Programmamanager Leren en Werken

NB Op een aantal vestigingen kan de link in de uitnodiging niet worden geopend. Mocht u dit probleem ook tegenkomen, verzoeken wij u de uitnodiging naar uw privé e-mail door te sturen.


Programma | Workshops | Matchpoints en meer | Locatie

Volg ons ook op mojoimagealt-890-alt!


Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009. Dit programma heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeid te versterken. Hiertoe functioneren in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, producten en diensten gericht op een optimale match tussen opleidingen en arbeidsmarkt.
Tevens functioneert in elke arbeidsmarktregio minstens één fysiek Leerwerkloket. Hier kunnen jongeren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.
Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio.